Igår slutade Britta vår rektor

avtackning för min rektor. 
 
 
Så väntar vi på festföemålet.
 
 
Så har hon anlänt med en annan rektor. Nina. 
 
 
Janne håller tal
 
 
Pia och Ing-Marie
 
Britta
 
 
 
 
 
#Uddevalla - #avtackning