Änglakort

Omtanke. Vad visar du för omtanke?
 
 
 
#Livbojen - #omtanke - #Änglar - #änglakort