115 - Skottdagen igen

I dag är det skottdagen och ingen har av naturliga skäl någon namnsdag! Den kalender vi har i dag med en skottdag vart fjärde år går tillbaka på Julius Caesars kalenderreform från 46 f Kr.

Årets verkliga längd ska vara 365 och en fjärdedels dagar, varför året i allmänhet skulle ha 365 dagar, men vart fjärde år vara skottår med 366 dagar.