Sportlovsvecka

Denna veckan är jag ledig - sportlov.
 
Det enda jag ska göra är rätta prov annars inget jobb. 
 
Utan fika med vänner som man inte hinner med annars.
 
Maria på Snäckan och 3 timmars prat!!!
 
 
#Snäckan - #Uddevalla